Objawy - ostre-zapalenie-trzustki

Ostre zapalenie trzustki

objawy.org.pl
Przeczytane w internecie o ostrym zapaleniu trzustki

 

 

Na wielu forach internetowych możemy spotkać zagadnienie pod tytułem -ostre zapalenie trzustki. Jak możemy się dowiedzieć od forumowiczów, ostre zapalenie trzustki (OZT) rozwija się, gdy dojdzie do zaburzenia równowagi mechanizmów hamujących bądź stabilizujących aktywność enzymów w komórkach pęcherzykowych trzustki.Aktywne enzymy prowadzą do samotrawienia trzustki i okolicznych tkanek. W wyniku tego procesu znaczna część trzustki może ulec nieodwracalnemu zniszczeniu. Aktywne enzymy trzustkowe trawią ściany naczyń krwionośnych i ściany przewodu pokarmowego, co może wywołać wewnętrzny krwotok bądź perforację (przedziurawienie).oSamotrawienie trzustki wyzwala bardzo silną miejscową, a nierzadko i uogólnioną reakcję zapalną, w której biorą udział liczne mediatory (chemokiny, cytokiny, prostaglandyny, cząsteczki przylegania, składniki dopełniacza) oraz komórki zapalne (neutrofile, eozynofile, limfocyty, monocyty i makrofagi).Jak zaznacza internauta „Radzio”, reakcja zapalna może być tak silna, że wymyka się spod kontroli organizmu, prowadząc do przypominającej sepsę tzw. uogólnionej reakcji zapalnej (SIRS) i niewydolności wielu narządów (MOF, MODS).Forumowiczka „Agata” napisała, że w przebiegu ciężkiej postaci ostrego zapalenia trzustki może dojść do niewydolności układu oddechowego, niewydolności nerek, niewydolności układu krążenia i zaburzeń krzepnięcia krwi. W ok. 10% przypadków ciężka postać OZT kończy się śmiercią.Jak zaznaczają forumowicze, czynnikiem wyzwalającym ostre zapalenie trzustki może być cokolwiek, co uszkadza komórkę pęcherzykową trzustki i upośledza wydzielanie enzymów. W ok. 80% przypadków OZT jest następstwem kamicy żółciowej bądź spożycia nadmiernej ilości alkoholu.

 


Pozostałe tematy: